Terapia słuchowa

W poradni AutoSTOP dysponujemy możliwością przeprowadzania diagnozy procesów przetwarzania słuchowego.

Po wykonaniu baterii testów oraz wywiadu i obserwacji określamy obszar trudności dziecka i dobieramy odpowiedni trening słuchowy dla dziecka. Oferujemy trzy rodzaje treningów:

 

 •  trening słuchowy Tomatisa
 •  trening słuchowy Johansena 
 •  metodę Neuroflow.

Skuteczna diagnoza

Po wykonaniu baterii testów oraz wywiadu i obserwacji określamy obszar trudności dziecka i dobieramy odpowiedni trening słuchowy dla dziecka.

Specjalistyczny sprzęt

W poradni AutoSTOP dysponujemy możliwością przeprowadzania diagnozy procesów przetwarzania słuchowego.

Nowoczesne leczenie

Terapia procesów przetwarzania słuchowego jest prowadzona przez certyfikowanego terapeutę metody TOMATISA po 3 stopniu szkolenia.

Terapia procesów przetwarzania słuchowego jest prowadzona przez certyfikowanego terapeutę metody TOMATISA po 3 stopniu szkolenia. Oznacza to, że po wykonaniu baterii testów uwagi słuchowej tworzy on dla dziecka indywidualny program słuchowy.

 

Poza sytuacjami, kiedy wykonanie badania jest niemożliwe z powodu braku współpracy ze strony pacjenta, nie bazujemy na treningach ze standardowymi ustawieniami. Każda terapia słuchowa jest dopasowana do indywidualnych potrzeb pacjenta. 

Metoda TOMATISA® – materiały filmowe

Kiedy wykonać diagnozę procesów przetwarzania słuchowego?

Kiedy Twoje dziecko:

 • mówi zbyt głośno, za szybko, 
 •  ma nieprawidłową prozodię mowy,
 •  ma opóźniony rozwój mowy,
 •  trudności z lokalizacją źródła dźwięku,
 •  ma trudności z rozumieniem dłuższych poleceń,
 •  ma trudności w rozumieniu nauczyciela lub w miejscach hałaśliwych,
 •  ma trudności ze skupieniem uwagi,
 •  ma trudności w nabywaniu umiejętności językowych, zarówno w zakresie języka ojczystego, jak i obcego,
 •  reaguje na różne dźwięki w sposób nadmierny (ma nadwrażliwość słuchową),
 •  jest zmęczone po przebywaniu w miejscach głośnych/ zatłoczonych,
 •  zwraca uwagę na nieistotne bodźce słuchowe (dźwięki za oknem, w innym pomieszczeniu)
 •  ma słabą pamięć słuchową- trudności w zapamiętywaniu nowych informacji, pór roku, miesięcy, tabliczki mnożenia, wierszyków itd.
 •  wolno reaguje na bodźce słuchowe- potrzebuje więcej czasu na usłyszenie i przetworzenie informacji słuchowej
 •  słyszy, ale często nie rozumie,
 •  ma trudności w różnicowaniu dźwięków mowy o podobnym brzmieniu np. P-B, K-G, D-T, SZ- Ż itp.
 •  często jest zmęczone, skarży się na ból głowy,
 •  jest nadmiernie wrażliwe i płaczliwe,
 •  cechuje się słabą organizacją pracy,
 •  w szkole jest raczej na uboczu,
 •  jest nadruchliwe, pobudzone,
 •  ma niską samoocenę,
 •  przejawia lęk przed publicznym przemawianiem,
 •  ma trudności o charakterze dyslektycznym: czytanie, pisanie, ortografia

 

DIAGNOZA PROCESÓW PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO JEST PROCESEM WIELOSPECJALISTYCZNYM Z UDZIAŁEM LEKARZA AUDIOLOGA. Jeśli jednak Twoje dziecko doświadcza któryś z powyższych problemów wskazane jest wykonanie testów oraz wdrożenie odpowiedniego treningu jak najszybciej w celu niwelowania wtórnych problemów emocjonalnych, społecznych i edukacyjnych. 

Diagnoza procesów przetwarzania słuchowego (Johansen/Tomatis/Neuroflow)

300 zł

1 spotkanie

Trening słuchowy Johansena

Płyta standard – płyta indywidualizowana

200 – 250 zł

Zniżka dla rodzeństwa- koszt płyty 120 złTerapia metodą Tomatisa

I etap (14 dni) trening w domu 

1300 zł

II etap (14 dni) trening w domu

1300 zł

III etap (14 dni) trening w domu

1300 zł

Terapia neuroflow

1 etap

350 zł

2 etap

330 zł

3 etap i kolejne

320 zł