Czym jest AAC?

AAC jest ogółem metod stosowanych w celu wspierania komunikacji osób mających problemy z werbalnym porozumiewaniem się. Metody te są WSPIERAJĄCE/ AUGUMENTATYWNE dla rozwoju mowy, w przypadku użytkowników rozwijających swoje umiejętności werbalne lub  ALTERNATYWNE dla osób, które nie posługują się mową w ogóle. To, co jest najważniejsze to fakt, iż to nie terapeuta decyduje jaką funkcję będzie spełniać narzędzie komunikacyjne, a jego użytkownik. To osoba korzystająca z AAC w obrębie własnych umiejętności oraz możliwości decyduje w jakim stopniu potrzebne są jej narzędzia komunikacyjne. 

.

Nie ma gotowych narzędzi do komunikacji. Budowanie osobistych, przynależących do
użytkowników narzędzi jest PROCESEM! Kluczowe jest zrozumienie jego ciągłości,
etapowości i zmienności. W aspekcie tworzenia narzędzia należy mieć świadomość jego ogromnej INDYWIDUALIZACJI. KAŻDY CZŁOWIEK JEST INDYWIDUALNOŚCIĄ, zatem każdy będzie rozwijał się w sposób dla siebie specyficzny, we własnym tempie, z własnymi możliwościami oraz ograniczeniami.

W AutoSTOPie pracę z komunikacją zaczynamy od podstaw

kupiamy się na bazowych umiejętnościach KOMUNIKACYJNYCH, a nie tylko WERBALNYCH.

Dbamy o to, by nasi podopieczni czuli się bezpiecznie i komfortowo.

 

Zajęcia komunikacyjne to zajęcia realizowane 1 lub 2 razy w tygodniu po 60 min. Cykl spotkań rozpoczyna się od wywiadu z Rodzicem, omówienia kwestionariusza umiejętności komunikacyjnych oraz określenia oczekiwań i potrzeb komunikacyjnych użytkownika i rodziny. Kolejno rozpoczynają się zajęcia z dzieckiem w obecności Rodzica. W ramach zajęć terapeuta poznaje dziecko i rozpoczyna pracę nad tworzeniem narzędzia komunikacyjnego.

 

Podczas zajęć Rodzic ma możliwość obserwowania aktywności dziecka oraz terapeuty i omawiania kolejnych kroków pracy. Spotkania z Rodzicem omawiające aktualne potrzeby i możliwości dziecka odbywają się w ustalonym z terapeutą czasie. 

Cennik

Terapia AAC

150 zł

Każde spotkanie