Poradnia AutoStop

Poradnia powstała w wyniku obserwowanych potrzeb małych pacjentów, z którymi spotykamy się w naszej codziennej pracy.

W naszej placówce chcielibyśmy w szczególny sposób wspierać dzieci i młodzież doświadczających złożonych trudności komunikacyjnych oraz/ lub problemów rozwojowych.

 

Pracujemy w nurcie rozwojowym opartym na łączeniu różnych metod oraz naszego doświadczenia w celu uzyskania jak najlepszych efektów pracy, a przede wszystkim zadowolenia i poprawy jakości życia naszych podopiecznych.

Naszą misją są przede wszystkim:

diagnoza i terapia psychologiczna dzieci

terapia logopedyczna i neurologopedyczna oraz integracji sensorycznej

budowanie indywidualnych systemów komunikacyjnych dla użytkowników AAC

diagnoza i terapia osób z problemami w zakresie procesów przetwarzania słuchowego